Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (przesłanego na adres Sprzedawcy: Łukasz Haliniak grp ul. Kasztanowa 3, 62-003 Biedrusko) i zwrot produktu w stanie niezmienionym.

Koszty zwrotu ponosi Konsument, natomiast Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wartości zwracanego zamówienia i kosztów dostawy do Konsumenta w terminie czternastu dni.

Nie odbieramy niepotwierdzonych przesyłek za pobraniem i nie odpowiadamy za koszty związane z takimi przesyłkami.

Prosimy o informowanie na jaki numer rachunku bankowego ma być dokonany zwrot należności i upewnienie się, że podane dane są poprawne. Podanie błędnych informacji lub niepodanie ich wcale uniemożliwia zwrot pieniędzy.