Dane firmy

Sklep internetowy jest prowadzony przez: 


Łukasz Haliniak grp

ul. Kasztanowa 3 62-003 Biedrusko,

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

NIP: 972 112 5328

REGON 302807571

Adres email: kontakt@madcow.pl